ayoobalizadeh68@gmail.com
/
+989154476393
سنگ گرانیت صادراتی مشهد

کارخانه سنگ زرین با تولید روز افزون خود سعی بر بهترین کیفیت و قبول سفارشات مختلف در ابعاد صادراتی میباشد
امروزه ، صادرات سنگی مهم ترین شاخص در توسعه جهانی شرکت ها محسوب می شود . همچنین یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار ، رونق صادرات است که مهمترین هدف سیاست گذاری در بخش تجارت را تشکیل می دهد . در گذشته ای نه چندان دور به علت وجود بازار داخلی مناسب برای صنعت سنگ و افزایش میزان ساخت و سازها ، آن چنان رونقی بر این بازار حاکم بود که کمتر کسی تن به مشقت های صادرات و فراهم کردن زیر ساخت های لازم برای این امر می داد
در سال های اخیر باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور و رکود حاکم بر آن ، از میزان ساخت و سازها به شدت کاسته شده و تبع آن مصرف مصالح ساختمانی کاهش یافته است . با نگاهی به وب سایت مرکز آمار ایران به بررسی تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده و تعداد واحدهای مسکونی در شهر تهران و مناطق شهری کل کشور پرداخته ایم
این میزان کاهش در ساخت و ساز باعث کاهش مصرف مصالح ساختمانی و همین طور کاهش استفاده از سنگ زینتی در کشور گردیده که منجر به تعطیلی تعداد زیادی از معادن و واحدهای فرآوری سنگ در کشور شده است . توجه به بازار صادراتی می تواند راه حلی برای خروج از شرایط موجود باشد . در زمینه صادرات ، شناسایی اطلاعات به خصوص تشخیص نیازهای مشتریان از اهمیت قابل ملاحضه ای برخوردار است . همچنین رقابت در بازار صادراتی مستلزم شناخت عوامل موثر بر عملکرد صادراتی می باشد . عواملی که می تواند تاثیر مثبت یا منفی بر عملکرد داشته باشد . ارائه ارزش بیشتر برای مشتری از طریق خلق و کسب مزیت رقابتی پایدار ،  امکان پذیر بوده و خلق و کسب مزیت رقابتی پایدار ، مستلزم طراحی و تدوین اثربخش استراتژی و تاکتیک بازاریابی بین المللی می باشد

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر